กรมพินิจฯ ขนทัพดารานักแสดงชื่อดังและผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้กำลังใจเด็กและเยาวชนพร้อมร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

12 มิ.ย. 2560 12:51 น. 420 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕60” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา,เชฟเคณฑ์-วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์, เชฟโบว์-ดวงพร ทรงวิศวะ เจ้าของร้านโบลานและพิธีกรรายการ “กินอยู่คือ”, คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนท์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านมาตรฐานสินค้าการบริการและจัดกิจกรรมพิเศษ หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่พรีเมี่ยมคาเฟ่ จาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณฉันท์ คำทองแท้ เซียนกาแฟและบาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย รวมทั้งคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะอาชีพต่างๆ อีกทั้งศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, ป้าจิ๊-อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, คุณกบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์, จอห์นสัน-เทวินธวิ์ คุณารัตนวัฒน์, ซ่าหริ่ม-ภาณุพงศ์ วราเอกศิริ และเหล่าหนุ่มสมิหลา มาร่วมให้กำลังใจและเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะอาชีพ ๔ หมวด ได้แก่ 1.หมวดวิชาชีพช่าง (การแข่งขันก่อสร้างศาลาสไตล์โมเดิร์นพร้อมจัดสวนหย่อม) 2.หมวดอาหารและการตกแต่ง (การแข่งขันทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ขนมลูกชุบ และการจัดโต๊ะอาหาร) 3.หมวดวิชาช่างเสริมสวย (การแข่งขันแต่งหน้าและทำผมในชุดราตรี) และ 4.หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ (การแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์และวาดภาพเหมือน DigitalPolygon) โดยได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร, กาญจนาภิเษก, มุทิตา และสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา) ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสามารถแสดงศักยภาพในด้านวิชาชีพพร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กและเยาวชน ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างทีดีให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนต่อไป

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด