กรมพินิจฯเชื่อมั่น IRC บำบัดเด็กและเยาวชนได้ผล พร้อมขยายโครงการทุกเขตทั่วประเทศ

16 มิ.ย. 2560 11:12 น. 1,013 ครั้ง

กรมพินิจฯเชื่อมั่น IRC บำบัดเด็กและเยาวชนได้ผล พร้อมขยายโครงการทุกเขตทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด