ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

22 มิ.ย. 2560 11:41 น.

ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สำนักงานกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนเเจ้งวัฒนะ  เเขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 021415460-1 โทรสาร 021438288