รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน ฟื้นฟู พัฒนา ผู้ต้องขัง ก่อนกลับสู่สังคม ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มิุนายน 2560

5 ก.ค. 2560 14:49 น. 680 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด