รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน มิติใหม่การให้บริการของกรมบังคับคดี ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

5 ก.ค. 2560 14:52 น. 615 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด