รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน การพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำผิด ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

5 ก.ค. 2560 14:53 น. 609 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด