ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันกลาง จ.เชียงราย ใช้กลไกการไกล่เกลี่ยแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน

12 ก.ค. 2560 17:17 น. 1,563 ครั้ง

  

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย
ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยใช้กลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
กรณีท่อระบายน้ำปิดกั้นทางน้ำไหลส่งผลให้น้ำท่วมขังในนาข้าวของประชาชน
ในพื้นที่ หมู่ 13 บ้านร่องลึก ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยดังกล่าวประสบผลสำเร็จ โดยคู่กรณียินยอมย้ายท่อระบายน้ำที่ปิดกั้นทางน้ำไหลดังกล่าว
ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

*********************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด