แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MOJ-JSL(2)

หน้า: [1]
1
เรียน คุณยุวดี
       สำหรับผู้ใช้บริการมือถือที่ยังโดนตื้อส่ง SMS และ Content ต่างๆ มีขั้นตอนสำหรับเตรียมส่งไปร้องเรียน ตามนี้เลยนะคะ
1. ให้รวบรวมรายละเอียด
2. แคปหน้าจอหลักฐานการคิดค่าบริการทั้งหมด
3. ไฟล์ใบแจ้งยอดเดือนที่มีปัญหา
4. ไฟล์สำเนาบัตร ปชช. เซ็นสำเนาถูกต้อง
5. ส่งไปร้องเรียนที่ กสทช. ทางอีเมล 1200@nbtc.go.th
      โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายติดต่อมาสอบถามข้อมูลจากท่านและให้ท่านให้ข้อมูลครับ
AIS ขอแนะนำการระงับหรือป้องกันเพิ่มเติมได้อีกช่องทางที่บริการ eService  https://eservice.ais.co.th/eServiceWeb
  ขอบคุณครับ

2
สอบถาม / ข้อเสนอแนะ / Re: ขอคำปรึกษา
« เมื่อ: 19 มิถุนายน 2018, 15:03:51 »
เรียน คุณ jatupon_r

              หากพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี กฎหมายไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในการฟ้องคดีด้วยตนเอง เมื่ออัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดห้ามไม่ให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลในเรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้ อย่างไรก็ตาม ท่านในฐานะผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง
โดยท่านสามารถขอสำนวนสอบสวนจากเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานไปใช้ฟ้องคดีต่อไปได้
              ทั้งนี้ หากท่านประสงค์สอบถามข้อกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟ้องคดีด้วยตนเองสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
เบอร์โทรศัพท์ :  02-141-5100

                                                                ขอบคุณค่ะ

3
เรียน คุณวิญญู

                  ในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวม หากไม่ได้มีการแบ่งกันเป็นสัดส่วน กฎหมายจะสันนิษฐานได้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากันและกฎหมายได้บัญญัติว่าเจ้าของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิเรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้ การแบ่งทรัพย์สินนั้นทำได้โดยตกลงแบ่งทรัพย์สินกันเอง หรือจะขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งกัน ดังนั้น ท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งแบ่งแยกที่ดินเป็นสัดส่วนได้ แต่ทั้งนี้ขอแนะนำให้ท่านตกลงกันก่อน หากตกลงกันได้ก็สามารถไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาล
                  หากท่านประสงค์จะปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม สามารถโทรมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์  02-141-5100 

                                                     ขอบคุณค่ะ...

4
สอบถาม / ข้อเสนอแนะ / Re: ขอคำปรึกษา
« เมื่อ: 08 มิถุนายน 2018, 09:09:32 »
เรียน คุณ Totkan

                 ในกรณีของท่านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้พนักงานสอบสวนแต่ละคนมีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม หากท่านเห็นว่าเรื่องของท่านล่าช้าเกินไป ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ท่านได้แจ้งความไว้
ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ปรึกษากฎหมาย ท่านสามารถติดต่อมาที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-5100
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสอบถามข้อมูลและให้คำแนะนำเพิ่มเติมต่อไป


                                                                                 ขอบคุณค่ะ

5
เรียน  คุณประวิทย์

                    ตามที่ท่านได้สอบถามในกระทู้ " ปรึกษากฎหมาย " ทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบตามที่ท่านสอบถามมาเบื้องต้นแล้วค่ะ


                                                                                               ขอบคุณค่ะ

6
ปรึกษาข้อกฎหมาย / Re: สอบถามครับ
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2018, 17:05:43 »
เรียน  คุณประวิทย์

                 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาไว้ว่า " ให้ผู้เสียหาย จำเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายมีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายได้ โดยยื่นคำขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด หรือวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฎหลักฐานว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือวันที่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดแล้วแต่กรณี " 
ซึ่งท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือมีภูมิลำเลาอยู่
หรือหากท่านอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
มายื่นที่
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

                                                                              ขอบคุณค่ะ...

7
เรียน  คุณวทัญญู ขาวจุ้ย

              ในกรณีของท่านทางศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า การพิจารณาคดีของศาล
ท่านในฐานะคู่ความ สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเร่งรัดพิจารณาคดีได้
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมไม่สามารถก้าวล่วงการพิจารณาคดีของศาลได้
แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-5100

                                                                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

8
เรียน  คุณ Sirawit1120

           ในกรณีของท่าน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมจะติดต่อกลับไปหาท่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้
เพื่อจะได้ให้คำแนะนำท่านได้อย่างถูกต้องต่อไป

                                                                             ขอบคุณค่ะ...

9
เรียน  คุณ narongsukk

                    ในกรณีของท่าน บุคคลสิ้นสภาพลงเมื่อตาย เมื่อสิ้นสภาพแล้วย่อมไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้
หากท่านเห็นว่ามีการทำนิติกรรมโดยปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว
ท่านสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ปลอมแปลงลายมือชื่อได้
ทายาทได้รับความเสียหายจากการปลอมแปลงดังกล่าว และสามารถใช้สิทธิทางศาล เพื่อขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้
                    อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงตามเรื่องของท่านยังมีรายละเอียด ไม่เพียงพอในการพิจารณา
จึงขอให้ติดต่อศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-5100
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำปรึกษาโดยละเอียดต่อไป
                                                                                         ขอบคุณค่ะ...

หน้า: [1]