สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: สอบถามครับ  (อ่าน 2679 ครั้ง)

เมือประมาน7ปีป้าแกถูกฟ้องเป็นจำเลยคดียาติดคุกระหว่างรอศาลชั้นต้นตัดสินเป็นเวลา5เดือน22วัน ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องสามารถขอรับเงินตอบแทนได้มั้ยครับ

โดย: ประวิทย์ เมื่อ: 13 มีนาคม 2018, 16:04:11


เรียน  คุณประวิทย์

                 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาไว้ว่า " ให้ผู้เสียหาย จำเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายมีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายได้ โดยยื่นคำขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด หรือวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง เพราะปรากฎหลักฐานว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือวันที่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุด ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดแล้วแต่กรณี " 
ซึ่งท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือมีภูมิลำเลาอยู่
หรือหากท่านอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
มายื่นที่
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

                                                                              ขอบคุณค่ะ...

โดย: MOJ-JSL(2) เมื่อ: 16 มีนาคม 2018, 17:05:43