สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ด่วน ผมถูกกลุ่มอิทธิผล แอบอ้างทำธุรกรรมทางการเงินและที่ดิน  (อ่าน 34 ครั้ง)

ร้องเรียนครับ ผมและญาติถูกกลุ่มอิทธิผลข่มขู่ เพราะข้าพเจ้ามีมรดกที่ดินและเงินตรา ถูกกลุ่มคนเหล่านี้ยักยอกและญาติบางคนต้องส
งสัยว่าสาบสูญโดยใช่เหตุ  ข้าพเจ้าชืื่อนายชาญชัย  เครือจันทร์ เป็นบุตรของนายจำนงค์  นางเสาร์คำ เครือจันทร์  มีพี่ชายชื่อนายสุวัฒน์  เครือจันทร์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีที่ดินที่ถูกกลุ่มอิทธิพลยักยอกยึดครองสิทธิ์ ซึ่งคาดว่ามีการกระทำธุรกรรมทางการเงินและที่ดินโดยไม่ถูกต้อง
**ข้าพเจ้าขอให็ตรวจสอบดังต่อไปนี้ (Fackbook ถูกลบและมี Fackbook แอบอ้างว่าเป็นข้าพเจ้าในรูปอาจจะเป็นหลานของข้าพเจ้าเป็นบุตรของลูกพี่ลูกน้องของผม ชื่อน.สรสรินทร์  เครือจันทร์ ซึ่งข้าพเจ้าอายู 40 ป๊)
    ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามิเคยมอบอำนาจและกระทำธุรกรรมทางการเงินหรือที่ดินใดๆ จึงขอให้ตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิ้นไว้ก่อน(มีการทำธุรกกรมอยู่1-2 ครั้ง แต่คาดว่าใช้เอกสารดังกล่าวไปทำธุรกรรมอื่นอีกโดยใช้บัตรปลอมหรือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อในบัตร)

1.นายจำนงค์  เครือจันทร์ (เสียชีวิตมาประมาณ 8 ปี)บิดา
2.นางเสาร์คำ  เครือจันทร์ (เสียชิวิตมาประมาณ 6 ปี)มารดา
3.นายสุวัฒน์   เครือจันทร์ (ไม่สามารถติดต่อได้มา6ปี แล้ว คาดอาจถูกบังคับให้ยินยอมทำธุรกรรม) อายุ 42 ปี
4.นายชาญชัย   เครือจันทร์ (ข้าพเจ้า อายุ 40 ปี) เป็นผู้ขอความเป็นธรรมและมีความประสงค์ขอทำเรื่องรับมรดก
5.นางสาวกรรณกาญจน์  สิงหรัตน์ (ภรรยายังไม่ได้จดทะเบียน)ข้าพเจ้าขอช่วยตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่ดินที่กรรมที่ดินอำเภอเชียงแสนตลอดระยะเวลา10ปีให้ที เนื่องจากข้าพเจ้าถูกกีดกันและมีพฤติกรรมข่มขู่

ร้องเรียนโดย  นายชาญชัย เครือจันทร์  เบอร์ติดต่อ  095-7654421  ตัวอย่างโฉนดที่ดิน เลขที่ 111 , 112 เป็นต้น ซึ่งมีมากกว่านั้น

โดย: ชาญชัย เครือจันทร์ เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2020, 18:06:36