สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ,ตรวจบัญชีสหกรณ์ และ สำนักงาน ปปช. มีความผิดหรือไม  (อ่าน 2384 ครั้ง)

           เรื่องมันยาวมาก ถ้าสร้างภาพยนต์น่าสร้างได้เลย ผมติดตามและร้องเรียนมาตังแต่ ปี   2553  ร้องเรียนมาหลายหน่วยงาน  คิดค่าส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน ค่าส่งน่าจะเป็น  1,000.00   บาทขี้นไป เอกสารถ้าเป็น  PAPER  น่าจะเป็นรีม ขึ้นไป อาจถึง  2  รีม   เอาเป็นว่าผมจะพยายาม แสดงที่ละ  STEP   ถ้าเพื่อนสมาชิกสนใจก็ติดตามพิจารณากันเลยครับ
            อ้าง พรบ. สหกรณ์ มาตรา 65  สรุป ให้สหกรณ์ลงรายการ... การใช้จ่ายตามที่เป็นจริง หน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สรุปตรวจสอบการบริหารการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ให้โปร่งใส ถูกต้องบริสุทธิ์เป็นไปตาม พรบ. สหกณ์       ดังนั้นเมื่อ สหกรณ์ในที่นี้คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย (  สอ.กสท. ) มีการใช้จ่ายเงินที่มั่ว กลับไปกลับมา เละเทะไม่มีความน่าเชื่อถือ  ผิด พรบ. สหกรณ์มาตรา 65 ส่อไปในทางทุจริต   เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นชัดเจนกลับทำนิ่งเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ไม่ทำหนังสือเพื่อขอความชัดเจนกับ สอ.กสท.  จึงมีความผิดตามมาตรา 157 หรือไม่ ….?  ผมทำหนังสือร้องเรียน สำนักงาน ปปช. ว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีความผิดตรมมาตรา 157  ทำหนังสือเร่งรัดหลายฉบับเกือบปีเพิงตอบ  และได้อ้างว่าได้ขอเอกสารจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว   และมาพิจารณาเอกสารทั้งสองฝ่าย  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีความผิดตามมาตรา  157   ถ้าเป็นในการพิจารณาของศาลยุติธรรมหลังจากการพิจารณาศาลต้องให้เอกสารทั้งสองฝ่ายไปพิจารณา  ว่าศาลได้พิจารณาถูกต้องหรือไม่.......ให้โจทย์หรือจำเลยทักท้วงได้…..?
          ในที่นี้ ผมคือโจทย์...... เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสกรณ์คือจำเลย.......  สำนักงาน ปปช. คือศาลที่ผดุงความยุติธรรม  หลังพิจารณาเสร็จเรียบร้อยว่าจำเลยไม่มีความผิดโดยไม่ส่งเอกสารที่ได้รับจากจำเลยให้ผมผู้เป็นใจทย์พิจารณา  ถ้าไม่เห็นเอกสารจากจำเลยคือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสกรณ์ ผมจะเชื่อการพิจารณาตัดสินของ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปช.  ได้อย่างไร.......?  มันเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับผม    และผมได้ทำหนังสือให้พิจารณาใหม่ และทวงถามเอกสารสารหลายฉบับ ถึงเดือนธันวาคมนี้ก็ครบ  2  ปี   สำนักงาน ปปช. เงียบสนิท ไม่ส่งเอกสารที่อ้างว่า ได้มาจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ผมดู เงียบ.........สนิท  คำถาม………………?
1.   ถ้า สอ.กสท. มีการใช้จ่ายมี่มั่วเละเทะ เละตุ้มเปะ กลับไปกลับมาไม่มีความน่าเชื่อถือ มีความผิด พรบ. สหกรณ์มาตรา  65  ส่อไปในทางมีการทุจริจต หรือไม่………………?
2.   กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่กรม ฯ เห็นการใช้จ่ายเงิน  ของ สอ.กสท. มั่วเละเทะเละตุ้มเปะเชื่อถือไม่ได้  มีความผิด พรบ. สหกรณ์ มาตรา 65 ชัดเจน แต่นิ่งเฉย  ดังนั้น เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรร์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความผิดตามมาตรา 157  หรือไม่ ……. ?
3.   จาก 1.และ 2  ถ้า สอ.กสท. มีความผิด พรบ.สหกรณ์มาตรา 65 นั่นคือ  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ก็มีความผิดตามมาตรา 157 ด้วยเช่นกัน  เจ้าหน้าที่ .สำนักงาน ปปชที่เป็นผู้ลงนามพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้  โดยอ้างว่า ได้รับเอกสารจาก กรมทั้งสองและพิจารณาร่วมกับเอกสารของผมแล้ว  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีความผิด ตามมาตรา 157   คำถาม……..?
3.1   เอกสารที่ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปช. อ้างว่า ได้จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และผมได้ทำการขอมาเกิอบ  2  ปี แล้ว เงียบสนิท    ปัจจุบันยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว   ว่าให้ได้หรือไม่  ถ้าให้ไม่ได้ผิดกฎหมาย มาตรา ใดผิด พรบ.  มาตรา ใด..... ไม่ตอบ  ผมได้อุทธรณ์ให้พิจารณาใหม่เกือบ  2 ปีแล้วเช่นกัน เงียบสนิท  คำถาม ดังนั้น    เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปช. ท่านนี้ มีความผิด มาตรา 157  หรือไม่ …….? 
3.2  จาก  3.1  และถ้า....... สำนักงาน ปปช. ไม่มีเอกสารที่อ้างว่า ได้รับจากกรมส่งเสริทสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ล่ะ   มันหมายความว่าอย่างไร..................?
         3.3  ผมสงสัยว่า...... ถ้า สำนักงาน ปปช.  มีเอกสารดังกล่าวจริง คงมอบให้ผมมาพร้อมหนังสือพิจารณาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และถ้าเอกสารดังกล่าวเด็ดขาดจริงเรื่องคงจบตั้งแต่  เดือน  พฤศจิกายน   2559 ที่ผมรับเรื่องการพิจารณาจาก  สำนักงาน ปปช.
        ขอจบ      STEP    แรก

                                                                                              นายบัณฑิต  บุญกลั่น
                                                                    ร้องเรียนสอบถามฐานะสมาชิก สอ.กสท. เลขที่ 019571
                                                                                                มือถือ   088-2950932
ต่อ   STEP  2.                                                                                             
จะปิดบังเป็นความลับ..... ไม่ให้ สมาชิกสหกรณ์ผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ทราบรายจ่ายของสหกรณ์ได้หรือ......?


โดย: นายบัณฑิต บุญกลั่น เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2018, 14:02:20