สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: บริษัทให้ใบเตือนและจะเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย  (อ่าน 208 ครั้ง)

ข้าพเจ้าทำงานในบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 5 ปีกว่า ช่วงปี2562 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทและฝ่าย โดยหัวหน้าของข้าพเจ้าโดนปลดและย้าย และข้าพเจ้าก็โดนแขวนลอยๆโดยไม่มีลูกน้อง  และไม่ได้รับมอบหมายงานเป็นชิ้นเป็นอัน  ทางผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้เรียกลงไปพบ และเสนอทางเลือกเกี่ยวกับการลาออกดังนี้

1. เขียนใบลาออกล่วงหน้าทิ้งไว้ ให้มีผลอีก 2 เดือน แล้วไม่ต้องมาทำงาน

2. เขียนใบลาออกและไม่ต้องมาทำงานเลย และจ่ายให้ 2 เดือนทันที

3. ให้ออกจดหมายเลิกจ้าง แต่ต้องถามกรรมการบริษัทก่อนว่าจะจ่ายได้กี่เดือน

ทางข้าพเจ้าก็ได้เลือกข้อ 3 เพราะเราควรได้ค่าชดเชยตามสิทธิตามกฎหมาย

ผ่านมาประมาณ 1 เดือน ทางผู้จัดการฝ่ายบุคคลเรียกลงไปพบอีกรอบและมีพนักงานฝ่ายบุคคลมานั่งด้วย 3 คน ก็ได้สอบถามว่าไปสมัครงานบ้างหรือยัง ข้าพเจ้าก็แจ้งว่ามีสมัครบ้างแต่ยังไม่ได้งานเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดี แล้วก็หยิบใบเตือนมาว่าผมมีความผิด 3 ข้อดังนี้

1. เรื่องไม่ไปปฎิบัติงานในโครงการที่ได้รับมอบหมายเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2562 ซึ่งผมก็ได้อธิบายความจริงไปว่าผมก็ไปสนับสนุนและเสนอตัวไปตรวจสอบเครื่องจักรเลย และยังกลับมาบอกกับทางผู้จัดการโครงการว่าทางโครงการควรส่งอีกคนไปประชุมด้วยเพราะส่วนใหญ่เขาถามเกี่ยวกับขอบเขตงาน ประกอบกับไม่มีการทำใบโอนย้ายไปปฎิบัติงานในโครงการนั้นและไม่ได้มีชื่อในแผนผังบุคลากรปฎิบัติประจำในโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นหลักฐานในการมอบหมายงานและเรื่องดังกล่าวก็ได้จบไปตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ทาง HR ก็ยังยืนยันที่จะอ่านหนังสือเตือนเรื่องบกพร่องต่อหน้าที่ ขัดคำสั่ง หรือไม่สนใจไปปฎิบัติตามคำสั่งและให้พนักงานฝ่ายบุคคลเซนต์เป็นพยาน  แต่ผมไม่ได้เซนต์รับทราบในหนังสือเตือนนี้

2. เรื่องไม่ได้จัดทำแบบประเมินประจำปี ส่งให้ผู้บังคับบัญชา ตามที่แจ้งด้านบนว่าทางผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีการมอบหมายงานและกำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลงานสำหรับผม  ทางข้าพเจ้าก็เคยได้แจ้งไปแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ว่าให้ทางผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินตามที่เห็นควรและเหมาะสม และขอไม่รับโบนัสโดยเอาโบนัสไปให้กับผู้ปฎิบัติงานจริง เพราะหากเขียนไปก็จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริง แต่ทางฝ่ายบุคคลก็ยังยืนยันอ่านใบเตือน ว่าผมบกพร่องต่อหน้าที่และประมาทเลินเล่อขาดความระมัดระวัง อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ไม่ได้ให้ความร่วมมือตามระเบียบ คำสั่ง และให้พยานเซนต์ แต่ผมไม่ได้เซนต์รับทราบหนังสือเตือนนี้

3. เรื่องการรายงานรายละเอียดการปฎิบัติงานให้กับโครงการต่างๆ ซึ่งผมก็อธิบายไปว่าผมไม่ได้รับมอบหมายงานในโครงการดังกล่าว แต่ผมก็ได้เข้าไปศึกษาเอกสารของโครงการต่างๆเพื่อเป็นความรู้ แต่ทางฝ่ายบุคคลก็ยังยืนยันอ่านใบเตือนว่าผมบกพร่องต่อหน้าที่ หลีกเลี่ยงไม่ทำงานหรือทำงานล่าช้าผิดวิสัยสามัญชนและให้พยานเซนต์ และผมไม่ได้เซนต์รับทราบหนังสือเตือนนี้

หนังสือเตือนทั้ง 3 ฉบับผมขอสำเนาที่พวกเขาได้เซนต์ ฝ่ายบุคคลก็ไม่ให้และได้ตัดเฉพาะข้อที่เตือน

ซึ่งความผิดทั้ง 3 ข้อด้านบนทางบริษัทไม่เคยเรียกไปคุยหรือตักเตือนมาก่อน และทางผมคิดว่าทางบริษัทพยายามปรักปรำและยัดความผิดเพื่อบีบผมในอนาคต เพื่อจะไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างตามกฎหมาย

คำถามคือ

1. การที่ผมไม่ได้เซนต์รับทราบ เพราะเห็นว่าผมไม่ได้ผิดตามที่บริษัทกล่าวหา ใบเตือนนั้นจะมีผลอะไรไหมครับ

2. ผมควรจะปรึกษาและแจ้งกรมแรงงานว่าผมโดนกระทำมาแบบนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลยไหมครับ

3. กรณีแบบนี้ถ้าเราฟ้องร้องภายหลัง พอจะมีทางชนะและได้ค่าชดเชยเลิกจ้างหรือไม่ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

โดย: Pook เมื่อ: 12 มีนาคม 2020, 12:12:25