สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: เอกสารในการยื่นร้องเรียนถูกเปิดเผย  (อ่าน 3106 ครั้ง)

อยากสอบถามว่าการกระทำเช่นนี้ของหน่วยงานรัฐผิดกฎหมายมั้ย
1.ยื่นร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานรัฐ แต่เอกสารร้องเรียนชุดแรกหายทางหน่วยงานขอเอกสารอีกชุดนึง
2.ยังไม่ทันมีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้นั้น แต่เจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนได้ไปฟ้องผู้ร้องเรียนที่ศาล ถามว่าผู้ถูกร้องทราบได้อย่างไร?
3.เอกสารส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน เช่น สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นกำกับว่าใช้ในการสมัรงานเท่านั้น สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ไปอยู่่ในสำนวนส่งฟ้องศาลได้อย่างไร

ปล.อยากจะถามว่าจากทั้ง 3 ข้อ การกระทำนั้้นผิดกฎหมายมั้ยครับ และ ผิดมาตราไหนบ้างครับ และถ้าผิดหน่วยงานหรือบุคคลใดต้องรับผิดชอบ

ขอบคุณครับ

โดย: Gosit02 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2018, 09:09:23


เรียน คุณ Gosit02

         ในกรณีของท่าน ในข้อแรก เมื่อได้ยื่นร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ย่อมอยู่ในความดูแลรักษา
ของเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวน เมื่อเอกสารดังกล่าวได้สูญหายไป เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ย่อมมีความผิดฐานทำให้เอกสารสูญหายซึ่งเอกสารอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะรักษาไว้ และเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
          ข้อ 2. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานรัฐโดยทั่วไป ก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบฯ  ผู้บังคับบัญชา
จะเรียกผู้ถูกร้องเรียนมาสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อน มารับทราบข้อร้องเรียน ดังนั้น ผู้ถูกร้องเรียนก็จะทราบว่าตนได้ถูกร้องเรียน
          ข้อ 3. เอกสารส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านกล่าวมาว่าได้เซ็นกำกับไว้ว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น ท่านต้องตรวจสอบว่าเอกสารเหล่านั้นถูกเปิดเผยจากส่วนใด หากเป็นส่วนของเอกชน ที่ท่านเคยไปสมัครงานไว้นั้น  ท่านจะต้องสอบถามไปยังบริษัทนั้นๆ
หากเป็นส่วนของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ส.2540 ให้อำนาจหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
กรณีการฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกร้องเรียนจึงสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการทางศาลได้
     หากท่านประสงค์ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1415100
                                                                                                ขอบคุณคะ

โดย: MOJ-JSL เมื่อ: 31 ตุลาคม 2018, 10:10:36