สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ทางสาธารณะหรือการอุทิศที่ดินเพื่อทางสาธารณะ  (อ่าน 20 ครั้ง)

 เรียนสำนักงานยุติธรรม จ.ศรีสะเกษ
 เรื่อง ขอคำชี้แนะและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินหรือทางสาธารณะ
   เนื่อง นาง เอ (นามสมมุติ)ได้ทำการรังวัดที่ดินเพื่อขอออกโฉนดเป็น นส.4 โดยได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะประโยชน์โดยได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการรังวัดและแบ่งเขตที่ดินสำหรับทางสาธารณะและที่ส่วนบุคคลอย่างชัดเจนที่ได้รับการยินยอมทั้งเจ้าของที่ข้างเคียงได้ชี้แนวเขตพร้อมทั้งพยานได้รับทราบแนวเขตทางสาธารณะและได้ลงชื่อเพื่อยืนยันเจตนาของเจ้าของที่จนจบกระบวนการทางกฏหมายต่อมาเมื่อล่วงเวลาประมาณ 30 วันบุตรหรือทายาทของ นาง เอ(นามสมมุติ)ได้แสดงเจตนาไม่ยินยอมมอบที่ดินเป็นทางสาธารณะจึงทำการแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินให้ทำการรังวัดใหม่โดยเจ้าพนักงานได้ทำการรังวัดและได้ย้ายหลักหมุดเดิมซึ่งจากการสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าหากยังไม่จดทะเบียนสามารถรังวัดใหม่ได้ภายใน 90 วัน
   ขอสอบถาม  1.ที่ดินที่ยกให้เป็นที่สาธารณะแม้เพียงแสดงเจตนาโดยที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีพยานแวดล้อมได้รับทราบร่วมกันและเจ้าพนักงานที่ดินปักหมุดชี้แนวเขตที่ชัดเจนแล้วนั้นจะมีผลสมบูรณ์หรือไม่
                  2.สามารถที่จะแก้ไขที่ดินดังกล่าวข้างต้นให้กลับมาเป็นที่ดินส่วนบุคคลตามคำกล่าวอ้างของพนักงานที่ดินได้หรือไม่
                  3.การแก้ไขแนวเขตใหม่นี้ไม่ได้รับการชี้แนวเขตยืนยันจากเจ้าของที่ข้างเคียงเหมือนครั้งแรกมีเพียงพยานผู้ใหญ่บ้านและปลัดอำเภอสามารถทำได้หรือมีผลสมบูรณืหรือไม่
                   4.ขอคำชี้แนะและแนวทางในการดำการต่อครับ

โดย: Watcharin เมื่อ: 07 กันยายน 2020, 20:08:06