สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: กฏหมายคุ้มครองการทำงานของข้าราชการ  (อ่าน 3051 ครั้ง)

ขออนุญาตสอบถามครับ เนื่องจากคนที่รู้จักมีความเครียดและกดดันการทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องหัวหน้าองค์กรณ์ไม่ชอบปฏิบัติงานตามขั้นตอนราชการ ซึ่งทางคนรู้จักก็ไม่ยอมทำตาม ซึ่งทำให้ไม่อยากทำงานในตำแหน่งนี้ต่อ ไม่ทราบมีข้อกฏหมายอะไรคุ้มครองบ้างครับ เพื่อใช้ในการอ้างอิงการขอไม่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่อไป

โดย: Nattawut เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2018, 23:11:18


 เรียน คุณ Nattawut

                       ในกรณีของท่าน ขอแนะนำให้ท่านพิจารณา รายละเอียดในบทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป
                        หากท่านประสงค์ปีึกษากฎหมายเพิ่มเติม ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-5100

                                                   ขอบคุณคะ

โดย: MOJ-JSL เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2018, 13:01:04