สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: นโยบาย Harm Reduction ขัดกับกฎหมาย หรือไม่  (อ่าน 4006 ครั้ง)

ตามที่ได้มีนโยบาย Harm Reduction ให้มีการสนับสนุนการใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้นเลือด ถ้ามีการแปลนโยบายนี้มาเป็นการแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดยาเสพติดให้ผู้เสพยาเสพติดนำไปใช้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด จะถือเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดฐานห้ามผู้ใดเสพยาเสพติด ตามมาตรา ๕๗ , ๕๘ แห่ง พรบ. ยาเสพติด ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ หรือไม่ครับ

โดย: นพ. สมาน ฟูตระกูล เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2017, 10:10:52


กรณีถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทางกระทรวงยุติธรรม มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร เพื่อให้งานนี้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดย: นพ. สมาน ฟูตระกูล เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2017, 11:11:18


หลักการเรื่อง Harm Reduction เป็นเรื่องที่ดีมาก ผู้ที่ทำงานเรื่องนี้ต้องเสียสละอย่างสูง น่าจะร่วมกันสร้างระบบที่ทำให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ที่ทำงาน  Harm Reduction โดยไม่ให้ได้รับ Harm เสียเองกันดีไหมครับ

โดย: นพ. สมาน ฟูตระกูล เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2017, 13:01:06