สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: กฎหมายมรดก  (อ่าน 2475 ครั้ง)

รบกวนสอบถามคะ ดิฉันอายุ 24 ปี มีความประสงค์อยากเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของมารดา โดยที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสกันอยู่ จะได้ไหมคะ แล้วถ้ามีมรดกตกกทอดจากบิดา เรายังจะได้รับมรดกหรือไม่ ขอบคุณคะ

โดย: โชติรส เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2019, 16:04:25


เรียน  คุณโชติรส

        เมื่อท่านพ้นจากการเป็นผู้เยาว์แล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อสกุลได้ด้วยตนเอง มิต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดา โดยยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ยื่นคำขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งมีหลักเกณฑ์
     1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
     2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน หรือบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
     3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือชื่อสกุลในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
     4. ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
     5. มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล
     6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า “ณ” นำหน้าชื่อสกุล
     7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นนามสกุล
     8. ห้ามเพิ่มเครื่องหมายนามสกุล เว้นแต่เป็นราชตระกูล
     หลักฐานที่ต้องใช้ คือ
     1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. ใบเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)
     ส่วนสิทธิ์ในการรับมรดกนั้น ท่านยังคงมีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุการเปลี่ยนชื่อสกุลไม่ 
                     
                                                                                                         ขอบคุณค่ะ

โดย: MOJ-JSL(2) เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2019, 14:02:58