สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ปรึกษาคดีแรงงาน  (อ่าน 3383 ครั้ง)

ดิฉันเป็นพยาบาลซึ่งตกลงรับงานกับบริษัทเอเจนซี่ ซึ่งตกลงจ้างงานดิฉันเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยส่งตัวเข้าไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับค่าจ้าวันละ2,040บาท ในระหว่างที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพอยู่นั้น จู่ๆเอเจนซี่ซึ่งเป็นนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยกระทันหันทันทีทันใดแบบไม่ได้ทันตั้งตัว   โดยที่ดิฉันไม่ได้กระทำความผิดใดๆและไม่มีการสอบสวนรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือสิ่งที่เป็นความผิดใดๆเลย และในข้อเท็จจริงดิฉันก็ไม่ได้ทำความผิดด้วย 
     จึงอยากจะเรียนถามว่า เมื่อสัญญายังไม่ครบกำหนดตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดสามสิบวันข้างต้นนี้แล้วนายจ้างยกเลิกสัญญาก่อนหมดระยะเวลาของสัญญาการจ้างงานประกอบกับไม่มีความผิดและมิได้กระทำความผิดใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
     ดิฉันสามารถเรียกร้องสิทธิต่อศาลแรงงานฯได้โดยอย่างไรบ้างและกรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่อย่างไร หรือมีวิธีการดำเนินทางกฎหมายได้ในขอบเขตใดบ้างค่ะ   ขอกราบขอบพระคุณค่ะ ช่วยแนะนำทางออกได้โปรดนะค่ะ

โดย: pong62 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2019, 17:05:06


เรียน  คุณ  pong62

        หากท่านเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ท่านสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ หรือใช้สิทธิทางศาลได้ โดยไม่ต้องใช้ทนายความ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
        ตามกฎหมาย เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องรับผิดชำระค่าชดเชย ดังนี้
       1. ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วันหรือ 60 วันแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ให้หมายความรวมถึงลูกจ้างทดลองงานด้วย
       2. ค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงาน ดังนี้
      (1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
      (2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
      (3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
      (4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
      (5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

      อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-1415100

                                                                                                   ขอบคุณค่ะ     
       

โดย: MOJ-JSL(2) เมื่อ: 11 มิถุนายน 2019, 14:02:48


ดิฉันเป็นพยาบาลซึ่งตกลงรับงานกับบริษัทเอเจนซี่ ซึ่งตกลงจ้างงานดิฉันเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยส่งตัวเข้าไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยได้รับค่าจ้าวันละ2,040บาท ในระหว่างที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพอยู่นั้น จู่ๆเอเจนซี่ซึ่งเป็นนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยกระทันหันทันทีทันใดแบบไม่ได้ทันตั้งตัว   โดยที่ดิฉันไม่ได้กระทำความผิดใดๆและไม่มีการสอบสวนรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือสิ่งที่เป็นความผิดใดๆเลย และในข้อเท็จจริงดิฉันก็ไม่ได้ทำความผิดด้วย 
     จึงอยากจะเรียนถามว่า เมื่อสัญญายังไม่ครบกำหนดตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดสามสิบวันข้างต้นนี้แล้วนายจ้างยกเลิกสัญญาก่อนหมดระยะเวลาของสัญญาการจ้างงานประกอบกับไม่มีความผิดและมิได้กระทำความผิดใดๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
     ดิฉันสามารถเรียกร้องสิทธิต่อศาลแรงงานฯได้โดยอย่างไรบ้างและกรณีนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่อย่างไร หรือมีวิธีการดำเนินทางกฎหมายได้ในขอบเขตใดบ้างค่ะ   ขอกราบขอบพระคุณค่ะ ช่วยแนะนำทางออกได้โปรดนะค่ะ

โดย: ประนอม ตระกูลทิพย์ เมื่อ: 17 ตุลาคม 2019, 12:12:20


ให้ออกจากงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ทำให้กระทบต่อภาระหน้าที่ และยังต้องดูแลบุพการี

โดย: ธนพร วิเศษวงษา เมื่อ: 20 ตุลาคม 2019, 13:01:53


เป็นสาวยาคูลท์ค่ะโดนหัวหน้างานให้ออกจากงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ทำให้กระทบต่อภาระหน้าที่ และยังต้องดูแลบุพการี จะต้องทำยังไงได้บ้างคะ

โดย: ธนพร วิเศษวงษา เมื่อ: 20 ตุลาคม 2019, 13:01:30