สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: เจ้าหนี้้แท็กชื่่อประจานและข่มขู่ลงใสเฟสบุ๊กเราสามารถเอาผิดได้ใหม  (อ่าน 3056 ครั้ง)

กู้เงินนอกระบบมา5000บาทดอกร้อยละ10บาทแบ่งจ่ายไปบ้างแล้วยอดคงเหลืออยู่ที่2000บาทต้นเดือนสิงหาม่มีต้นให้เลยจ่ายแต่ดอกไปก่อนเจ้าหนี้ม่พอใจเลยโฟสลงบนเฟสบุ๊กในทำนองข่มขู่ เดี๋ยวเจอกัน จะตามถึงที่เลย ประมานนี้และมีการแท็กชื่อเราด้วย อยากทราบว่าเห็รการแบบนี้เราเอาผิดกับทางเจ้าหนี้ได้รึใหมรู้สึกไม่ปลอดภัย  ขอคำปรึกษาค่ะ

โดย: ธิดารัตน์ คำใบ เมื่อ: 06 สิงหาคม 2019, 00:12:27


เรียน คุณ ธิดารัตน์ คำใบ
       ตามที่ท่าน แจ้งว่าได้เป็นหนี้นอกระบบและมีการทวงถามหนี้ด้วยการโพสต์ประจานลงในเฟสบุ๊คนั้น
       ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า หากกรณีการโพสต์ดังกล่าวมีการระบุข้อความหรือถ้อยคำหยาบคาย ทำให้ท่านเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ท่านอาจแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพือลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หรือดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้หากการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายอันเป็นความผิดและมีมูลคดีอาญา แต่อย่างไรก็ตาม ในการทวงถามหนี้ พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ส.2558 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การทวงนี้ไว้ ดังนี้
การทวงถามหนี้ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ให้ติดต่อตามสถานที่ ที่ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคล ดังกล่าวไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า หรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายาม ติดต่อตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทํางานของบุคคลดังกล่าว หรือ สถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (๒) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (๓) จํานวนครั้งที่ติดต่อ ในช่วงเวลาตาม (๒) ให้ติดต่อตามจํานวนครั้งที่เหมาะสม และคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดจํานวนครั้งด้วยก็ได้
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โดย: MOJ-JSL(2) เมื่อ: 07 สิงหาคม 2019, 11:11:33