สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการมอบอํานาจขายที่ดินค่ะ  (อ่าน 7649 ครั้ง)

คุณแม่ของดิฉันซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร ต้องการจะขายที่ดินของท่านที่เมืองไทยโดยให้ดิฉันเป็นผู้ดําเนินการ ดิฉันเข้าใจว่าคุณแม่สามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้ดิฉันดําเนินการแทนท่านได้ ซึ่งสมาชิกในครอบครัวทุกคนก็เห็นด้วย

หนังสือมอบอํานาจ หรือท.อ.2 นี้ จะเป็นโมฆะเมื่อตัวการ ‘ตกเป็นผู้ไรัความสามารถ’ หรือเสียชีวิต ถูกต้องไหมคะ

ซึ่งสมาชิกในครอบครัวดิฉันเป็นห่วงว่า คุณแม่ท่านอายุมากแล้ว (80+) หากท่าน ‘ตกเป็นผู้ไรัความสามารถ’ หรือเสียชีวิต ก่อนที่ดิฉันจะขายที่ดินได้แล้ว ธุรกรรมต่างๆ ในอนาคตเกี่ยวกับทีผืนนี้จะยุ่งยากมาก

ดิฉันเข้าใจว่ากฏหมายไทยไม่มี Enduring Power of Attorney   แต่ไม่ทราบว่ามีหนังสือมอบอํานาจที่สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ 
หากไม่มีหนังสือมอบอํานาจถาวร ทางดิฉันควรเตรียมการอย่างไรดีคะ ทางเราอยากจัดการ เอกสารสัญญาต่างๆอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดในขณะที่คุณแม่ท่านยังแข็งแรง และสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ค่ะ

หมายเหตุ คุณพ่อคุณแม่และตัวดิฉันเองถือสัญชาติไทยแต่พี่น้องทุกคนถือสัญชาติอื่นค่ะ และ ทุกคนอาศัยอยู่ต่างประเทศ
ดิฉันเองก็อยู่ต่างประเทศเช่นกันจริงไม่สามารถไปขอคําปรึกษาที่สํานักงานทนายความโดยตรง รบกวนแนะนําดิฉันด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

โดย: แทนดาวลอย เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2017, 06:06:21


เรียน คุณแทนดาวลอย

                  ในกรณีของท่าน กระทรวงยุติธรรมขอแนะนำว่า การมอบอำนาจให้ทำกิจการใด ถ้าหากกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้น ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย เช่น การซื้อขายที่ดินกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ
การมอบอำนาจให้ขายที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน
แต่เพื่อความสะดวก ควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดิน โดยท่านจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือ
ให้ผู้ไปทำการแทน จะต้องมอบบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เหตุที่ต้องเอาตัวจริง เพราะถ้าจะมีการปลอมแปลง หนังสือมอบอำนาจ ก็จะต้องทำการปลอมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านด้วย นังสือมอบอำนาจ มีอยู่ 2 แบบ สำหรับ ที่ดินมีโฉนดแล้ว แบบหนึ่ง กับ ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด (หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น เช่น บ้านอย่างเดียว) อีกแบบหนึ่ง หากจะใช้กระดาษอื่นควรเขียนข้อความอนุโลมตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน เพราะจะได้รายการที่ชัดเจนและถูกต้อง (ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใบมอบอำนาจของกรมที่ดินได้ที่ www.dol.go.th)
ใบมอบอำนาจตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
http://www.dol.go.th/dol/images/medias/dol/example/variety/assign/assign03.htm
  หากท่านประสงค์จะปรึกษากฎหมายกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-141-5100 ค่ะ
                                                         ขอบคุณค่ะ

โดย: MOJ-JSL เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2017, 15:03:15