สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ที่ดินทำกิน  (อ่าน 2839 ครั้ง)

เรื่องที่นาที่ปลูกข้าวมา10กว่าปี
   ที่นาเป็นของนาย ก มีโฉนด และเป็นพี่ชายของนาง ข นาย ก มีลูกชาย 1 คน เมื่อนาย ก เสียชีวิต หลังจากการเสียชีวิตของนาย ก ลูกของนาย ก ก็ไปทำงานใน กทม. และไม่เคยติดต่อมาเลย ส่วนนาง ข ได้ปลูกข้าวทำไร่นาในที่ของนาย ก ตั้งแต่นาย ก เสียชีวิตลงไป ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อนาง ข แต่อย่างใด และนาง ข มีลูก 7คน คือ 1 2 3 4 5 6 และ 7 ที่มาช่วยทำนาอยู่ตลอด ก่อนนาง ข จะเสียนาง ข ได้แบ่งนาของนาย ก ให้ลูกคือ 2 3 และ4 ทำกิน โดยการแบ่งเป็นเพียงคำสั่งเสียก่อนตาย และลูกของนาง ข ก็ทำกินมามากกว่า 10 ปี คำถามคือ ลูกของนาง ข จะให้ที่ดินทำกินเป็นชื่อของทั้ง3 คนนี้ได้อย่างไรและทำยังไง มีโฉนดที่เป็นชื่อของนาย ก มีใบมรณภาพของนาย ก

โดย: SANA เมื่อ: 25 สิงหาคม 2019, 11:11:48


เรียน คุณ SANA
        ตามที่ท่านแจ้ง ขอแนะนำเบื้องต้นให้ท่านนำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ นำไปปรึกษาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด หรือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ฯ ในแต่ละจังหวัดตามที่ท่านมีภูมิลำเนา เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป้นเจ้าของ หรืออาจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ ศูนยืบริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 02 141 5100 หรือสายด่วน 1111 กด 77
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โดย: MOJ-JSL(2) เมื่อ: 26 สิงหาคม 2019, 14:02:48