สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ถมคลองสาธารณะ  (อ่าน 3669 ครั้ง)

ขอเรียนปรึกษาค่ะ บ้านของดิฉันทำอาชีพเกษตร ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกบ้านของดิฉันติดคลองสาธารณะประโยชน์ 2 ด้าน แต่ด้านหนึ่งเป็นคลองที่ตื้นเขิน เรือไม่สามารถผ่านได้ เนื่องจากบ้านที่อยู่ต้นคลองทำเขื่อนปูนล้ำที่คลองมาครึ่งคลองและนำขยะมาทิ้งจนน้ำจากคลองหลักสามารถผ่านเข้าคลองดังกล่าวได้ ซึ่งเขาได้ทำเขื่อนมา ประมาณ 8 ปีแล้ว ตอนทำแรกๆดิฉันไม่ทราบ เพราะใช้นำทางคลองอีกด้าน แต่พอจะแบ่งที่ดินก็พบว่าที่ดินทางด้านที่ติดคลองที่ตื้นเขินนั้น ไม่สามารถใช้น้ำได้ ดิฉันเคยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ได้รับคำตอบว่าเป็นฝ่ายปกครอง ไม่ใช่ฝ่ายพัฒนา และเคยบอกกับบ้านที่ทำเขื่อนปิดคลองแล้วได้รับคำตอบว่าคลองนี้เขตที่ดินเค้าอยู่ครึ่งคลองสามารถทำได้ ดิฉันกลับมาดูที่โฉนดซึ่งเป็นที่ดินแปลงติดกันและคลองดังกล่าวก็ผ่านที่ทั้ง 2แปลงในโฉนดระบุว่าเป็น"คลองสาธารณประโยชน์"ใคร่เรียนปรึกษาว่าดิฉันควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บางค่ะ ขอความเป็นธรรมว่าคลองดังกล่าวดิฉันสามารถใช้ได้ไหม ดิฉันไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน เพราะที่บ้านดิฉันมีแต่ผู้สูงอายุ แต่ก็กลัวว่าอนาคตหากใครได้แบ่งที่ดินที่ติดคลองดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ขอบพระค่ะ

โดย: ยศกร เมื่อ: 25 สิงหาคม 2019, 17:05:54


เรียน คุณยศกร
       ตามที่ท่านแจ้งนั้น เบื้องต้นขอแนะนำให้ท่านติดต่อได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนจังหวัด ตามที่ท่านมีภูมิลำเนา เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการรุกล้ำที่สาธารณะหรือไม่อย่างไร
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โดย: MOJ-JSL(2) เมื่อ: 26 สิงหาคม 2019, 14:02:56