สวัสดี คุณกำลังใช้งานในฐานะบุคคลทั่วไป โปรดเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเพื่อโพสข้อความติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นค่ะ


หัวข้อ: ตรวจสอบการออกโฉนดในที่ปริมณฑล(รัศมีเขา40ม.)  (อ่าน 3863 ครั้ง)

ผมครอบครองที่ดินทำกินในเขตปริมณฑล(รัศมีเขา40ม.)ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ เคยขอออกโฉนดกับทางการ แต่ได้รับการปฏิเสธจากกรมที่ดินว่า เขตรัศมีเขา40ม.เป็นที่เขตปริมณฑลไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ มาถึงตอนนี้มีหลักฐานชี้ชัดว่ามีการออกโฉนดในที่ดินแปลงดังกล่าวที่อยู่ในเขตรัศมีโดยไม่ชอบ ผมร้องให้กรมที่ดินตรวจสอบแล้วแต่เรื่องไม่คืบหน้า เพราะมีผลประโยชน์จนท.และอิทธิพลท้องถิ่น ผมจึงขอพึ่งความเป็นธรรมจากท่านอีกช่องทางหนึ่ง ช่วยตรวจความไม่ชอบของการออกเอกสารสิทธิ์แปลงนี้ ทุกวันนี้ผมได้รับความเดือดร้อนจากการถูกคุกคามของเจ้าของโฉนดทุกครั้งที่ผมเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่

โดย: อุดม ขันติพันธุกุล เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2018, 12:12:11


เรียน  คุณอุดม ขันติพันธุกุล

             เนื่องจากข้อเท็จจริงของท่ามีไม่เพียงพอในการพิจารณา แนะนำให้ท่านแนบเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โฉนดที่ดิน เอกสารทีี่ดินอื่นๆ มาทาง E-mail ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาคดีและคำแนะนำให้กับท่านอย่างถูกต้อง
 
E - mail :   jslcenter1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์  :  02-1415100

                                              ขอบคุณค่ะ

โดย: MOJ-JSL เมื่อ: 07 มีนาคม 2018, 10:10:51