กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 376 : การใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนเสมอ

19 ก.ค. 2565 17:02 น. 110 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 376 : การใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนเสมอ

การใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 ประกอบมาตรา 152 กำหนด ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถ มาใช้ในทางเดินรถ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ดังนั้น การใช้รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 และมาตรา 152

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด